Socrates       in Cuijk

met boeiende gesprekken...

Nieuwe start

Het Coronavirus is nog onder ons, maar door de versoepeling van de maatregelen is het weer mogelijk de dialoog op te starten.
En we beginnen met een serie van drie Dialoogbijeenkomsten in het klooster van Sint Agatha. Zoals misschien bekend bestaat het klooster nu 650 jaar en in dit jubileumjaar zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder de Socratische Dialoog. Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdagmiddag 13 oktober, van 14.00 uur tot 16.30 uur een dialoog over het thema: 'Op zoek naar stilte'
Woensdagavond 20 oktober, van 19.30 uur tot 22.00 uur een dialoog over het thema: 'Thuis'
Woensdagavond 27 oktober, van 19.30 uur tot 22.00 uur een dialoog over het thema: 'Alleen zijn'.

Iedereen is welkom op deze bijeenkomsten. Gratis entree. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Maar meld u aan bij de website van Biblioplus Cuijk. Geef u daarom ruim van te voren op.

Op de website van BiblioPlus vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis. Klik hier om naar de website te gaan.
Is de Liefde groter dan de dood?

een moment uit de corona-tijd

De dialoog als bron van kennis

Socrates wijst de weg 

Socrates was een Grieks filosoof die meer dan 2000 jaar geleden gesprekken voerde volgens een bepaalde methode. Daarbij ging hij stap voor stap op zoek naar de diepere betekenis van alledaagse begrippen. De uitspraken 'Hij is een dappere soldaat' of 'Wees matig met eten en drinken' of 'Darius is een goede burger' leidden tot vragen als: Wat is 'dapper' of 'matig' of wat is 'een goede burger' dan precies?
Door met en aan elkaar vragen te stellen over ervaringen met bijvoorbeeld 'dapperheid' of 'burgerschap' kom je dichter bij het wezen van zo'n begrip.
Socrates was ervan overtuigd dat je een betere burger wordt als je weet wat je onder 'een goede burger' echt verstaat.De dialoog is de basis van de methode. Door zonder vooroordelen met behulp van eigen ervaringen samen op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk beeld van wat goed is, werken we mee aan een goede samenleving.

Helaas hebben we een periode geen dialoogavonden kunnen organiseren vanwege de overheidsmaatregelen in verband met de 'coronacrisis'. Nu er langzaamaan meer versoepeling komt, gaan we ons beraden op nieuwe bijeenkomsten. Maar ook hier is er de voorwaarde dat er voldoende ruimte moet zijn om de 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat het moeilijker wordt om dit bijvoorbeeld in de bibliotheek te organiseren. We gaan zoeken en overleggen en u hoort van ons. 

Intussen dagen wij u uit om na te denken en in gesprek te gaan over de deugden die u belangrijk vindt en die misschien juist in de 'aparte tijden' een nieuwe verlichting behoeven.


Het Socratisch Café:
samen op zoek naar de waarheid

In kleine groepjes worden ervaringen uitgewisseld en verdiept.

Een boeiende en uitdagende zoektocht naar de waarheid. 

Belangrijk te weten is dat met nadruk wordt gevraagd de persoonlijke verhalen van de anderen met niemand buiten deze groep te delen. 

Wat bieden wij

In gesprek over de waarheid


U bent welkom

Iedereen is welkom die wil meepraten over het onderwerp dat op die avond besproken wordt.

 

Meld u zich even...

Afhankelijk van thema en locatie kunt u zich aanmelden zoals er staat aangegeven.
 

en praat mee.

Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt er een gesprek gevoerd over één vraag.