Socrates       in Cuijk

met boeiende gesprekken...

Corona

Het Coronavirus drukt met haar bedreigende en dodelijke invloed het samenzijn in elkaar en reduceert deze tot jezelf..
Voor een goede dialoog is dit samenzijn onontbeerlijk. Het helpt wanneer je elkaar in de ogen kunt kijken, wanneer je elkaar voelt. Dat missen we in de periode, waarin de mensheid zich nu bevindt. Helaas hebben we daardoor alle goede ideeën en activiteiten moeten vasthouden tot het ogenblik, dat 'zon weer gaat schijnen'.

Wel enkele gedachten die aangeven hoe moeilijk het kan zijn verstoken te blijven van nabijheid en liefde:

Is de Liefde groter dan de dood?

Vul een subtitel in

De dialoog als bron van kennis

Socrates wijst de weg 

Socrates was een Grieks filosoof die meer dan 2000 jaar geleden gesprekken voerde volgens een bepaalde methode. Daarbij ging hij stap voor stap op zoek naar de diepere betekenis van alledaagse begrippen. De uitspraken 'Hij is een dappere soldaat' of 'Wees matig met eten en drinken' of 'Darius is een goede burger' leidden tot vragen als: Wat is 'dapper' of 'matig' of wat is 'een goede burger' dan precies?
Door met en aan elkaar vragen te stellen over ervaringen met bijvoorbeeld 'dapperheid' of 'burgerschap' kom je dichter bij het wezen van zo'n begrip.
Socrates was ervan overtuigd dat je een betere burger wordt als je weet wat je onder 'een goede burger' echt verstaat.De dialoog is de basis van de methode. Door zonder vooroordelen met behulp van eigen ervaringen samen op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk beeld van wat goed is, werken we mee aan een goede samenleving.

Helaas hebben we een periode geen dialoogavonden kunnen organiseren vanwege de overheidsmaatregelen in verband met de 'coronacrisis'. Nu er langzaamaan meer versoepeling komt, gaan we ons beraden op nieuwe bijeenkomsten. Maar ook hier is er de voorwaarde dat er voldoende ruimte moet zijn om de 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat het moeilijker wordt om dit bijvoorbeeld in de bibliotheek te organiseren. We gaan zoeken en overleggen en u hoort van ons. 

Intussen dagen wij u uit om na te denken en in gesprek te gaan over de deugden die u belangrijk vindt en die misschien juist in de 'aparte tijden' een nieuwe verlichting behoeven.


Het Socratisch Café:
samen op zoek naar de waarheid

In kleine groepjes worden ervaringen uitgewisseld en verdiept.

Een boeiende en uitdagende zoektocht naar de waarheid. 

Belangrijk te weten is dat met nadruk wordt gevraagd de persoonlijke verhalen van de anderen met niemand buiten deze groep te delen. 

Wat bieden wij

In gesprek over de waarheid

De gesprekken worden gehouden in de Bibliotheek van Cuijk.
Een betere plek voor gesprekken over dit soort thema's kun je niet vinden.

U bent welkom

Iedereen is welkom die wil meepraten over het onderwerp dat op die avond besproken wordt.

 

Meld u zich even...

via socratischedialoog@gmail.com
 of via sociomzin@sociom.nl

en praat mee.

Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt er een gesprek gevoerd over één vraag.